پیدا

وقتی توی رادین دیدیم.

درخواست حذف اطلاعات

خاطرات نزدیک، نوستالژی های دراز. بعضی اوقات خاطره لازم نیست مالِ خیلی دور باشه. همین چند روز پیش، ۱۰ نفر آدم نشسته باشن دیده باشن، خوب بوده باشه، فضای آدمو غرق کرده باشه، شله و کوکا یده باشن، تمام این اجزا. این اجزا نیستن که مهمن. چیزی که مهمه آدماشه. اینکه آدمی رو می بینی که این و انتخاب می کنه و آدمی رو می بینی که ی اعت زودتر می ره که این برنامه عملی شه و آدمی رو می بینی که شله میاره از که گشنه نمونیم و آدمی رو می بینی که سریع می ره نوشابه می ه و یکی سیم رو وصل می کنه و وقتی در کل نگاه کنی می بینی که همه دارن یه کار خوبی می کنن و همه به فکر هستن. مهم نیست که اینا مال چند روز پیش باشه. تمام اجزا طوری به هم گره خوردن طوری پررنگ ان که می چسبن تو فکرت و اگه به دوروز پیش ات فکر کنی می بینی که شت. یه تجربه معرکه و تکرارنشدنی داشتی.