پیدا

سگ ها، اربابان دنیای آینده

درخواست حذف اطلاعات

عنوان سگ ها، اربابانِ دنیای آینده نویسنده داگی بوی، دانشجوی جامعه شناسیِ تحلیلی از دانشکده ی سگ شناسیِ نیویورک. مقدمه سگ ها میل های مختلفی دارند. میل به زمین شناسی، میل به گیاه شناسی و از همه مهم تر میل به انسان شناسی. کلمات کلیدی سگ، انسان، سگ شناسی، سلسله مراتب، اربابان، بط ، جامعه شرح وولف، ِ انسان شناسی در این رابطه نظریات متنوعی را منتشر کرده است. یکی از درخشان ترینِ این نظریه ها ابراز دارد که انسان ها برای خدمت به سگ ها از آن ها مراقبت می کنند. سگ ها می خوابند، می ند، تمام روز هیچکاری نمی کنند و از غذای آماده و جای خواب گرم استفاده می کنند و در ازایش هیچ کار خاصی نمی کنند. به عنوان مثال وولف، سگ شکاری ای را مثال می زند - به دلیل حفظ امانت داری از آوردنِ نامِ سگ خودداری می کند- که برنامه ی روزانه اش چنین است: ۸ صبح: بیدار شدن. ۹: گرفتن ماساژ گردن توسط خدمت کار اش - آدام- ۱۰: پیاده روی در اتاق خواب. دراز کشیدن روی دشک ها، شاید کاغذ های روی زمین و دریافت محبت به دلیل کاغذ ها. ۱۱: ناهار اول. ۱۲: وقت تلف تا ساعت ۲ ۲: ناهار دوم. ۳: وقت تلف تا ساعت ۵ ۵: شاید کمی یدن ۶: دراز کشیدن و نگاه به برگشتنِ آدام از سر کار. ۷: آدام او را نوازش می کند، ِ مجانی با آبِ گرم می کند، غذا می دهد، قربان صدقه اش می رود. ۸ تا ۱۰ شب: استراحت. طبق نظر وولف، این برنامه زندگی، درگذشته وجود نداشته است. در گذشته خطرات زیادی زندگی سگ ها را تحت الشعاع قرار می داد. عواملی چون سرما و گرما، کم آبی و خش الی، کمبود غذا، بیماری های واگیردار، و … وولف، در مقاله ای رادیکال تر می نویسد: “امروزه، انسان ها برده ی سگ ها شده و با مشاهده کوچیک ترین عامل بیماری زا، سریعن با دارو های شگفت انگیزی که برای سگ ها اختراع کرده اند ما را درمان می کنند.” طبق آ ین مشاهدات وولف، انسان ها مدارس به خصوصی برای درمانِ اربابان شان ساخته اند و سال ها برای درمان و زنده نگه داشتنِ ما نسلِ برتر، تلاش می کنند. سال ها تحصیل و هزینه، برای دایر مکان هایی که به درمان ما می پردازند. نتیجه گیری در نهایت، وولف، آینده نسل سگ ها را بسیار روشن می بیند. آینده ای درخشان، به دور از جنگ های قبیله ای، به دور از خشونت و کار. طبق نظر توبیاس، جامعه شناس و متخصص علوم ، در سلسله مراتبی که موجودات را به هم مرتبط می کنند، انسان ها متکامل شدند که نیازهای سگ ها را برطرف ند. طی قرن ها، سگ ها رفته رفته راحت تر و بی کارتر شده اند و تولیدات نیروی کار، از سگ ها، به گردنِ انسان ها منتقل شده است. منابع نوشته های ی روی زمین، خانه ی آدام سگ ها و آدم ها، بِتی محوریت موجودی در قرن ۲۰ام، دَنیل